TERCERA EDAT

TERCERA EDAT

La gimnasia es un excelent exercici a qualsevol edat però especialment a la tercera edat, on

és convenient que introduïm hábits i actituts saludables ja que pot comportar tota una serie

de beneficis tals com:


-Millora de la nostra condició cardiovascular

-Prevenció, tractament i rehabilitació de diverses enfermetats.

-Retrasa les consequencies del envelliment

-Proporciona una major autonomía.